YKS (TYT-AYT) TARİH ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI

• 8 öğrencilik paket hâlinde

• Her birinde 30, toplamda 360 soru

• 8'er sayfalık kitapçık hâlinde

• Bulut okumaya uygun

• 19,5 x 27 cm  ebat

                                                                                  • Renkli

                                                                                 

DETAYLAR

ÜDS 1: Tarih Bilimi - Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

ÜDS 2: İlk Türk Devletleri - İslam Tarihi ve Uygarlığı

ÜDS 3: Türk-İslam Devletleri - Türkiye Tarihi

ÜDS 4: Beylikten Devlete (1300-1453) - Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)

ÜDS 5: Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl) - XVIII. Yüzyılda Diplomasi ve Değişim

ÜDS 6: En Uzun Yüzyıl (1800 - 1922) 

ÜDS 7: 20. yy Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

ÜDS 8: Millî Mücadele

ÜDS 9: Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

ÜDS 10: İki Savaş Arası Dönemde Türkiye ve Dünya

ÜDS 11: II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya - II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

ÜDS 12: Toplumsal Devrim Çağında Türkiye ve Dünya - 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya