AYT KİMYA MİKRO KONU TARAMA PAKETİ

• 8 öğrencilik paket hâlinde

• 56 adet test

                                                                                  • Bulut okumaya uygun

                                                                                  • 19,5 x 27,5 cm  ebat

                                                                                  • 2 renkli

                                                                                  • Akıllı tahta uyumlu

DETAYLAR

AYT Kimya Mikro Tarama Paketi'ndeki Üniteler:​

  • Modern Atom Teorisi
  • Kimyasal Hesaplamalar
  • Sıvı Çözeltiler
  • Kimya ve Enerji
  • Tepkimelerde Hız ve Denge
  • Kimya ve Elektrik
  • Karbon Kimyasına Giriş
  • Organik Bileşikler
  • Hayatımızda Kimya