YKS (TYT-AYT) TARİH MİKRO KONU TARAMA PAKETİ

• 8 öğrencilik paket hâlinde

• 72 adet test

                                                                                  • Bulut okumaya uygun

                                                                                  • 19,5 x 27,5 cm  ebat

                                                                                  • 2 renkli

                                                                                  • Akıllı tahta uyumlu

DETAYLAR

YKS (TYT-AYT) Tarih Mikro Konu Tarama Paketi'ndeki Üniteler:

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
 • XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri