Açıklamalar
9. Sınıf Deneme Sınavı 05

Seri 1 ve Seri 2 olarak iki farklı seri hazırlanmıştır. 

Her biri  Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri Testlerine ait 30'ar, toplamda 120 sorudan oluşan ve yeni 9. sınıf müfredatını ölçen ara sınıf denemesidir. Bu sınıfta derslerin tümü ortak ders olduğu için öğrenciler bütün testleri çözmelidirler. 

Sınavların uygulanması için toplam ayrılması gereken süre 120 dakikadır.

Sınavların uygulanmasında YKS'ye uygun optikler tercih edilmelidir.