Açıklamalar
9. Sınıf Deneme Sınavı 02

Seri 1 ve Seri 2 olarak iki farklı seri hazırlanmıştır. 

Her biri  Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri Testlerine ait 30'ar, toplamda 120 sorudan oluşan ve yeni 9. sınıf müfredatını ölçen ara sınıf denemesidir. Bu sınıfta derslerin tümü ortak ders olduğu için öğrenciler bütün testleri çözmelidirler. Çözülen testlere bağlı olarak TYT, SAY, EA ve SÖZ puanları oluşturulmaktadır. 

Sınavların uygulanması için toplam ayrılması gereken süre 135 dakikadır.

Sınavların uygulanmasında YKS'ye uygun optikler tercih edilmelidir. ​