Açıklamalar
11. sınıf Deneme Sınavı 03

Fen  ve  anadolu liselerine yönelik          

olarak iki farklı seri hazırlanmıştır. 

Her biri  Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, İleri Matematik ve Fen Bilimleri Testlerine ait 40'ar, toplamda 160 sorudan oluşan ve 11. sınıf müfredatını ölçen ara sınıf denemesidir. Bu sınıfta görülen seçmeli derslere bağlı olarak MF ve TM alanlarındaki öğrenciler bu dört testten en az üçünü çözmelidirler.

Sınavların uygulanması için toplam ayrılması gereken süre 160 dakikadır.

Sınavların uygulanmasında YKS'ye uygun optikler tercih edilmelidir.