Açıklamalar
10. Sınıf Deneme Sınavı 02

Seri 1  ve   Seri 2         

olmak üzere iki farklı seri hazırlanmıştır. 

Her biri  Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, İleri Matematik ve Fen Bilimleri Testlerine ait 30'ar, toplamda 120 sorudan oluşan ve 10. sınıf müfredatını ölçen ara sınıf denemesidir. Bu sınıfta derslerin tümü ortak ders olduğu için öğrenciler bütün testleri çözmelidirler. 

Sınavların uygulanması için toplam ayrılması gereken süre 120 dakikadır.

Sınavların uygulanmasında YGS'ye uygun optikler tercih edilmelidir.